SAHIL CH’OOLEJIL SA’ LAAK’ULUNIK

SAHIL CH’OOLEJIL

K’ulumaq jun xnimal sahil ch’oolejil ex qalo’y, saaj teelom, saaj ixq, aj tzolonel, aj k’utunel, ut yalaq ani chik li na ilok qe sa’ li na’ajej a’in.
Tento xk’eeb’al sa’ ajl naq li qawanjik laa’o laj ralch’och’ ta oxloqimanq xb’aaneb’ li jalanq jalanq chi molam, jo´ajwi xb’aan li awab’ejilal, tento qa k’e chi uub’ej li qaatinob’aal, li yehom qabanuhom laa’o aj q’eqchi’ a’an jwal aajel ru naq ink’a’tqatz’eq xb’aan naq a’an li teneb’anb’il sa’ qab’ehen xb’aneb’ li qamama’ qixa’an, ut wi’ laa’o naqatz’eq li qana’leb naqakanab’ chi maak’a’ xwankilal li qa yehom ut qabanuhom, ut chan chan ajwi’ naq maak’a’ li qaloq’al ut yal chiqib’il qib’ ajwi’ naqa b’aanu a’in.